ΠΡΩΤΕΑΣ – OPEN LAB – Επίσκεψη φοιτητών του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του ΠΑΔΑ στο χώρο συντήρησης – Απρίλιος 2023 – Εθνική Γλυπτοθήκη

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης και στενής συνεργασίας της Διεύθυνσης Συντήρησης της Εθνικής Πινακοθήκης με το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του ΠΑΔΑ πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη...

ΠΡΩΤΕΑΣ – OPEN LAB – Ανοιχτή ξενάγηση για το κοινό κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης – Μάρτιος 2023 – Εθνική Γλυπτοθήκη

Στα παρασκήνια της Συντήρησης Έργων Τέχνης της ΕΠΜΑΣ, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην Εθνική Γλυπτοθήκη στο Γουδή πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού έργου εμβληματικών...

ΠΡΩΤΕΑΣ – Βραδιά Ερευνητή 2022

Το έργο ΠΡΩΤΕΑΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Τεχνική συνάντηση του ερευνητικού έργου ΠΡΩΤΕΑΣ στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

Το έργο ΠΡΩΤΕΑΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ «ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς...
Skip to content