ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΠ-ΙΤΕ : Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΙΗΔΛ-ΙΤΕ: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΙΠΣΦ-ΕΚΕΦΕ «Δ»: Δημόκριτος Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών

ΕΠΜΑΣ: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου

PRINTEC: PRINTEC Α.Ε.

Up2Metric: Up2Metric Ι.Κ.Ε.

Skip to content