ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Η βασική ιδέα του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ είναι να φέρει το Ευρύ Κοινό πιο κοντά στο έργο του συντηρητή και του ερευνητή έργων τέχνης και μέσα από αυτό στα υλικά και τις τεχνικές, στο ιστορικό πλαίσιο ενός έργου τέχνης καθώς και στο μήνυμα και την έκφραση του δημιουργού. Σημαντικό για την υλοποίηση αυτής της ιδέας, είναι να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ επιμελητών, συντηρητών και ερευνητών. Η σύγχρονη τεχνολογία υποστηρίζει αυτή την επικοινωνία μέσω α) φορητών αναλυτικών συσκευών β) ευέλικτων ρομποτικών διατάξεων και γ) προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και καινοτόμο προσέγγιση στην τεκμηρίωση, διαχείριση και παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη συντήρηση των έργων τέχνης.

ΣΤΟΧΟΙ

H Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ) διαθέτει πλέον των 20.000 έργων τέχνης. Από αυτά, 190 είναι ζωγραφικά έργα μεγάλων διαστάσεων, εκ των οποίων 64 μεγαλύτερα των 2×2 τμ. Μεταξύ αυτών, υπάρχουν σημαντικά μεγάλου μεγέθους έργα που δεν έχουν μελετηθεί εξ αιτίας της κακής κατάστασης διατήρησης και των δυσκολιών που επιφέρουν οι συμβατικές μέθοδοι εξέτασης και συντήρησης. Εξέχουσας σημασίας θεωρείται η ελαιογραφία σε ύφασμα του Charles-Louis-Lucien Muller «30η Μαρτίου 1814» (πριν το 1855, 4,45×8,45 τμ).
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας προηγμένης υλικής υποδομής και εξελιγμένου λογισμικού συστήματος ενιαίας διαχείρισης της οργανολογίας και της σχετικής αναλυτικής μεθοδολογίας για τη μελέτη και συντήρηση ζωγραφικών έργων μεγάλων διαστάσεων. Η λειτουργία της θα βασίζεται σε καινοτόμα επιμέρους συστήματα και πρωτόκολλα εφαρμογής διεθνώς καταξιωμένα και θα είναι ανοιχτή σε εξειδικευμένο ή και ευρύτερο κοινό. Η πιλοτική εφαρμογή αυτής θα γίνει στο έργο του Muller, καθώς και σε ένα ακόμα έργο δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής μεγάλων διαστάσεων.

Συγκεκριμένα το προτεινόμενο έργο, αποσκοπεί στην:

  • Ανάπτυξη καινοτόμων αναλυτικών συστημάτων φασματοσκοπίας, χαρτογράφησης, απεικόνισης, τα οποία, μέσω του Πρωτέα, θα ενσωματωθούν σε συνδυαστικά πρωτοκόλλα εφαρμογής in situ και θα αναβαθμίσουν την τρέχουσα μεθοδολογία τεκμηρίωσης και συντήρησης που εφαρμόζεται στην ΕΠΜΑΣ για την ολοκληρωμένη μελέτη ζωγραφικών έργων μεγάλων διαστάσεων
  • Ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας λήψης και διαχείρισης δεδομένων αναλυτικής μελέτης και συντήρησης, ερμηνείας και προβολής των αποτελεσμάτων η οποία θα είναι ανοικτή σε νέες οργανολογίες, στην εξέλιξη των μεθοδολογιών και στην εφαρμογή αυτών
  • Σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμου συστήματος ελέγχου της κίνησης των διαγνωστικών συστημάτων που συνδυάζει συμβατικούς, χαμηλού κόστους μηχανισμούς, με πρωτοπόρο λογισμικό βασισμένο σε απεικονιστικά δεδομένα.
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένου ενοποιημένου λογισμικού για τον έλεγχο και τη διαχείριση των συστημάτων.
  • Δημιουργία υποδομής Εργαστηρίου Ανοικτής Θέασης (ΕΑΘ) στην ΕΠΜΑΣ. Η υποδομή αυτή θα επιτρέπει να υλοποιούνται ερευνητικές εργασίες και συντήρηση των ζωγραφικών έργων, και να επιδεικνύονται οι προαναφερόμενες τεχνολογίες σε επισκέπτες της ΕΠΜΑΣ. Επίσης συστήματα τεκμηρίωσης προβολής και διάχυσης της πληροφορίας της υποδομής θα συμβάλουν στο να αποτελέσει το ΕΑΘ σημείο αναφοράς ειδικών/ερευνητών/επιστημόνων και γενικά ενδιαφερομένων για συζήτηση και ενημέρωση σε θέματα διάγνωσης και συντήρησης έργων τέχνης.
  • Υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας για την αξιοποίηση επιμέρους αποτελεσμάτων του έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ «ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων».