ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

cropped-proteas_painting_bnw-1
Carousel1.1
Carousel1.2
Carousel2
mock-up
previous arrow
next arrow

Η βασική ιδέα του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ είναι να φέρει το Ευρύ Κοινό πιο κοντά στο έργο του συντηρητή και του ερευνητή έργων τέχνης και μέσα από αυτό στα υλικά και τις τεχνικές, στο ιστορικό πλαίσιο ενός έργου τέχνης καθώς και στο μήνυμα και την έκφραση του δημιουργού. Σημαντικό για την υλοποίηση αυτής της ιδέας, είναι να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ επιμελητών, συντηρητών και ερευνητών. Η σύγχρονη τεχνολογία υποστηρίζει αυτή την επικοινωνία μέσω

α) φορητών αναλυτικών συσκευών

β) ευέλικτων ρομποτικών διατάξεων

γ) προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων που επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη και καινοτόμο προσέγγιση στην τεκμηρίωση, διαχείριση και παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη συντήρηση των έργων τέχνης.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο (Ελληνικά, English).

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου:  Τ2ΕΔΚ-02428).

Skip to content