ΦΟΡΕΙΣ


Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), ένα από τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ), διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέροντας τεχνογνωσία σε ένα μεγάλο πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη χορήγηση υποτροφιών και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Κύρια χαρακτηριστικά του αποτελούν η ερευνητική του αριστεία, η διεπιστημονική προσέγγιση και η συνεχής προσπάθεια μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνολογιών που αναπτύσσει στην βιομηχανία και ευρύτερα στην κοινωνία.
Το ΙΠ-ΙΤΕ είναι οργανωμένο σε Εργαστήρια, καθένα από τα οποία διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, είτε εστιασμένη σε θεματικές περιοχές, ή διαθεματικά με διεπιστημονική προσέγγιση. Τα εργαστήρια είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, και διαθέτουν υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΠ-ΙΤΕ διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους ακόλουθους τομείς: Υπολογιστική Ιατρική, Βιο-Πληροφορική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα και Πολιτισμική Πληροφορική, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, Καθολική Πρόσβαση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα.

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 1983 και είναι ένα εκ των 6 ερευνητικών ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), από τα μεγαλύτερα και πλέον άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Αποτελεί το κύριο ερευνητικό κέντρο λέιζερ στην Ελλάδα, όπου διεξάγεται διεθνώς πρωτοποριακή βασική και τεχνολογική επιστημονική έρευνα που εστιάζεται σε δύο κύριες θεματικές κατευθύνσεις: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής και Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών και Διατάξεων. Κατά τα τελευταία 25 χρόνια, το ΙΗΔΛ έχει αναπτύξει μια πολυσχιδή ερευνητική δραστηριότητα (Photonics for Cultural Heritage) η οποία εστιάζεται στη μελέτη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και τεχνολογίας λέιζερ στο πεδίο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Δημόκριτος Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών

Tο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” είναι το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διατηρώντας παράλληλα τη διοικητική και οικονομική του αυτονομία. Αποστολή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” είναι η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ)του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει ως αποστολή την πειραματική και θεωρητική έρευνα και επιστημονική αριστεία στην Αστροσωματιδιακή Φυσική, την Φυσική Υψηλών Ενεργειών, την Πυρηνική Φυσική και τις Εφαρμογές της και την καινοτομία σε τομείς συναφείς με τις παραπάνω κατευθύνσεις. Στο ΙΠΣΦ λειτουργεί ο επιταχυντής ιόντων Tandem που έχει συμπεριληφθεί στον Εθνικό οδικό χάρτη ερευνητικών υποδομών (2014) και υποστηρίζει με την χρήση ιοντικών δεσμών την ανάπτυξη διεπιστημονικών αναλυτικών εφαρμογών με ενδιαφέρον στην πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη μελέτη νέων υλικών και την υγεία.
Το εργαστήριο Φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF Laboratory) του ΙΠΣΦ δραστηριοποιείται ειδικότερα στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εργαστηριακών και φορητών φασματόμετρων φθορισιμετρίας ακτίνων Χ (XRF). Στην κατεύθυνση αυτή έχει παρουσιάσει πρωτοπόρα δραστηριότητα από τα μέσα της δεκαετίας 1990-2000 σε επιτόπιες μη επεμβατικές στοιχειακές αναλύσεις αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης αλλά και στην μεταφορά της σχετικής τεχνολογίας και γνώσης σε Δημόσιους, Ιδιωτικούς αλλά και Ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού.


Εθνική Πινακοθήκη
Μουσείο Αλέξανδρου ΣούτσουΣύμφωνα με τον Ν. 1079/80 σκοπός της ΕΠΜΑΣ είναι η δια των εικαστικών τεχνών πολιτιστική, καλλιτεχνική και αισθητική αγωγή του λαού σε εθνική κλίμακα, η προβολή του έργου των ελλήνων και ξένων δημιουργών, η εξυπηρέτηση και υποβοήθηση της επιστημονικής έρευνας, καθώς επίσης και η διάσωση και συντήρηση των καλλιτεχνικών μας θησαυρών.
PRINTEC Α.Ε.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων λύσεων για χρηματοπιστωτικούςοργανισμούς, εταιρείες πετρελαιοειδών και λιανικής, καθώς και για οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η εταιρία δημιουργεί, υλοποιεί και υποστηρίζει προϊόντα, λύσεις καιυπηρεσίες στους τομείς Αυτοματισμού Συναλλαγών, Ηλεκτρονικών Πληρωμών, Αυτοματισμού Τραπεζικών Καταστημάτων, Τραπεζικών Εφαρμογών, Αυτοματισμού Καταστημάτων Λιανικής Πώλησης, Ολοκληρωμένων Λύσεων για Οργανισμούς Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Ασφάλειας Δεδομένων, καθώς και Εξειδικευμένων Λύσεων Πληροφορικής για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.Up2Metric Ι.Κ.Ε.

Η up2metric Ι.Κ.Ε. αποτελεί μία νεοφυή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανικών μέσω σύνθεσης τεχνολογιών αιχμής στους τομείς της Όρασης Υπολογιστών, της Φωτογραμμετρίας, της Τηλεπισκόπησης, της Μετρολογίας και της Παρατήρησης της Γης. Η up2metric ειδικεύεται στην συλλογή δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες, την επεξεργασία τους και την ανάλυση των εξαγόμενων πληροφοριών.