Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 05 Νοεμβρίου 2020 η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ «ΠΡοηγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αναλυτικΩν δεδομένων για την ανοιχτή προς το κοινό ΤΕκμηρίωση, και συντήρηση ζωγρΑφικών έργων τέχνηΣ μεγάλων διαστάσεων».

One Reply to “Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ”

Leave a Reply to A WordPress Commenter Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *