ΠΡΩΤΕΑΣ – Βραδιά Ερευνητή 2022

Το έργο ΠΡΩΤΕΑΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02428).

Η βασική ιδέα του έργου ΠΡΩΤΕΑΣ είναι η δημιουργία ενός Εργαστηρίου Ανοικτής Θέασης, ανοιχτό προς το κοινό, στο οποίο μέσω εξειδικευμένου ρομποτικού συστήματος και σύγχρονων αναλυτικών διατάξεων θα πραγματοποιούνται εργασίες μελέτης και συντήρησης ζωγραφικών έργων μεγάλων διαστάσεων. Το ρομποτικό σύστημα μετατόπισης που θα αναπτυχθεί θα συνδυάζει την υψηλή ακρίβεια με το χαμηλό κόστος, το οποίο θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση πρωτοποριακών τεχνικών μηχανικής όρασης. Το σύστημα θα φέρει προηγμένες φασματοσκοπικές και απεικονιστικές διατάξεις, οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης μελέτης του έργου, σε ό,τι αφορά τα υλικά κατασκευής και την τρέχουσα κατάσταση διατήρησής του. Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών θα τεκμηριώνονται μέσω εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας. Για την πιλοτική εφαρμογή του Εργαστηρίου Ανοιχτής Θέασης θα χρησιμοποιηθεί η μνημειακή σύνθεση του Γάλλου ζωγράφου Σαρλ Λουί Λυσιέν Μυλλέρ «30ή Μαρτίου 1814», διαστάσεων Μήκος = 8,45 μέτρα και Ύψος=4,45 μέτρα, η οποία ανήκει στη συλλογή της ΕΠΜΑΣ.

Οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο έργο ΠΡΩΤΕΑΣ είναι πρωτοποριακές σε διεθνές επίπεδο και η προβολή τους θα συμβάλλει καθοριστικά στην καθιέρωσή τους για τη μελέτη και συντήρηση έργων μεγάλων (ή και συμβατικών) διαστάσεων, τόσο στον ελληνικό χώρο, όσο και διεθνώς. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2023, οπότε και θα πραγματοποιηθεί επίδειξη των δυνατοτήτων των συστημάτων του Εργαστηρίου Ανοιχτής Θέασης στο ευρύ κοινό. Η ερευνητική ομάδα του ΠΡΩΤΕΑ φιλοδοξεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διάχυση προς το ευρύ, αλλά και το εξειδικευμένο, κοινό των πρωτοποριακών τεχνικών μελέτης και ανάλυσης αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς, καθώς και των πολυσύνθετων διαδικασιών και σταδίων που απαιτούνται προκειμένου να συντηρηθεί ένα έργο τέχνης, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών προβολής και διάχυσης, και δράσεις δια ζώσης.

Στο έργο συμμετέχουν: η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ), η οποία αποτελεί τον Φορέα Πολιτισμού του έργου, τρία Ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με τα εργαστήρια Πληροφοριακών Συστημάτων και Μηχανικής Όρασης και Ρομποτικής, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ με το Εργαστήριο Εφαρμογών Φωτονικής στην Πολιτισμική Κληρονομιά, και το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής με το Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Ακτίνων Χ από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς και δύο εταιρείες: η Printec Ελλάς Μ.Α.Ε. και η Up2Metric Ι.Κ.Ε. Επιστημονική υπεύθυνος του έργου είναι η κα Ε. Αγαθονίκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών, Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού της ΕΠΜΑΣ. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Skip to content